Cijfers

Cijfers liegen niet. Gelukkig worden er veel cijfers bijgehouden. Hier verzamelen wij cijfers waarvan wij vinden dat deze anders moeten en anders kunnen. Al deze cijfers komen van betrouwbare bronnen, bijvoorbeeld het CBS. Cijfers en de grafieken waar die in staan kunnen saai zijn, maar het belangrijkste van deze cijfers is dat deze cijfers de waarheid spreken. De waarheid spreken en ons de mogelijkheid geven actie te ondernemen. 

Groei megastallen

Het aantal megastallen groeit nog elk jaar. Megastallen hebben een belangrijk aandeel in het dierenleed. En waarom? Omdat de voedselvoorziening gezekerd moet zijn. Een idee uit de tijd na de tweede wereldoorlog. Waarom nog meer? Omdat de prijs zo laag mogelijk moet blijven. Dit alles is niet meer nodig in een modern Nederland. Er zijn organisaties die cijfers in grafieken verwerken en hiermee proberen aan te geven dat het allemaal wel meevalt. Dit is niet zo. Zie de grafiek hieronder. Zie het schrikbarende beeld dat het gemiddelde aantal dieren per onderneming zodanig toeneemt, dat deze dieren niet meer gehouden kunnen worden, zonder dat dit ten koste gaat van deze dieren.

Misdrijven

Hieronder een verdeling van het aantal geregistreerde verdachten van misdrijven, afgezet tegen afkomst. Let op! Het gaat hier om verdachten. Deze personen zijn dus niet per definitie schuldig bevonden of veroordeeld. 

Afdracht Europese Unie

Nederland heeft de afgelopen jaren veel geld weggegeven aan de Europese Unie. Weg sinterklazen wordt dit wel eens gekscherend genoemd. Geld wat Nederland heel goed zelf had kunnen gebruiken. Nederland heeft daar zo goed als niets voor terug gekregen. Iets met lusten en lasten, waarvan de verhoudingen zo scheef liggen, dat je haast vanzelf voorover valt door slechts naar de cijfers te kijken. Laten wij snel stoppen met deze waanzin. Laten wij onszelf niet bang maken, maar zo snel als mogelijk uit de Europese Unie stappen.

Hieronder de cijfers, waarvan de landen aan de linkerkant meer betalen dan dat zij ontvangen en aan de rechterkant meer ontvangen dan dat zij betalen. Op de tweede plek bovenin staan, zoals Nederland dit hier doet, is dus niet iets om trots op te zijn.

Bron: CBS

Hieronder ziet u een overzicht van het aantal geregistreerde verdachten van misdrijven afgezet tegen verdachten zonder migratieachtergrond en verdachten met een niet-westerse migratieachtergrond. (Bron: CBS).

Wat cijfers van de Nederlandse bevolking op 1 juli 2020:

75,6% - Geen migratie achtergrond
24,4% - Migratie achtergrond
13,9% - Niet-westerse migratieachtergrond

 

En de volgende aantallen voor personen met een niet-westerse migratieachtergrond (54.120).

Cijfers worden nog aangevuld